Trouwen in gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden

Huwelijkse voorwaarden
― In dit artikel ―

Waar heb ik recht op als ik trouw in gemeenschap van goederen?:

Als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, geldt automatisch de wettelijke gemeenschap van goederen.

Is jullie huwelijk of geregistreerd partnerschap op of na 1 januari 2018 gesloten? Dan vallen niet alle bezittingen en schulden in de wettelijke gemeenschap van goederen. Alleen de bezittingen en schulden die vóór het huwelijk of geregistreerd partnerschap van jullie samen waren en de toekomstige bezittingen en schulden vallen in de gemeenschap van goederen. Erfenissen en schenkingen vallen buiten de huwelijksgemeenschap. Dat geldt ook voor de bezittingen en schulden die vóór het huwelijk of geregistreerd partnerschap van een van jullie alleen waren.

Is jullie huwelijk of geregistreerd partnerschap  vóór 1 januari 2018 gesloten? Dan geldt dat alle bestaande en toekomstige bezittingen en schulden van jouw en je partner samen zijn.

In gemeenschap van goederen of onder voorwaarden:

Als je gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap sluit kan je kiezen uit:

 • Trouwen in gemeenschap van goederen.
 • Trouwen onder huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden.

Als je geen keuze maakt, trouw je automatisch in gemeenschap van goederen.

Sinds 1 januari 2018 geldt automatisch een beperkte gemeenschap van goederen. Hieronder vallen:

 • Bezittingen en schulden die vóór het huwelijk of geregistreerd partnerschap van jullie samen waren.
 • Bezittingen en schulden die jij en je partner tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap krijgen.
 • Een onderneming als je deze tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap start.
 • Bij scheiding krijgen jij en je partner beiden 50% van alle bezittingen en schulden die in de wettelijke gemeenschap van goederen vallen.
 • Algehele gemeenschap van goederen

Wil je toch in algehele gemeenschap van goederen trouwen? Dan regel je dit bij de notaris.

Voor 1 januari 2018: getrouwd in gemeenschap van goederen

Ben je voor 1 januari 2018 in gemeenschap van goederen getrouwd? Dan gelden voor jullie de volgende regels:

 • Alle bestaande en toekomstige bezittingen en schulden zijn van jouw en je partner samen.
 • Erfenissen en schenkingen vallen in de gemeenschap van goederen. Soms en onder bepaalde voorwaarden vallen bezittingen en schulden hier buiten. Bijvoorbeeld bij een erfenis als de erflater dat zo heeft bepaald.
 • Een eigen onderneming valt automatisch in de gemeenschap van goederen. Schuldeisers kunnen dan op alle gezamenlijke bezittingen verhaal halen.
 • Bij scheiding krijgen jij en je partner 50% van alle bezittingen en schulden.
 • Bij beperkte gemeenschap van goederen is niet alles van jullie samen

Sinds 1 januari 2018 vallen niet meer alle bezittingen en schulden in de gemeenschap van goederen:

 • Bezittingen en schulden die alleen van jouw waren voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap blijven alleen van jouw.
 • Erfenissen of schenkingen die jij voor of tijdens het huwelijk krijgt blijven van jouw. De erflater of schenker kan wel in het testament bepalen dat je partner ook een deel krijgt.
 • Bestond een eigen onderneming al voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap? Dan blijft deze privé. De partner die de onderneming drijft, moet een vergoeding betalen aan de andere partner. Vergelijkbaar met salaris dat in de gemeenschap van goederen valt.
 • Bewijs van eigendom persoonlijke bezittingen
 • Bij een scheiding moet je kunnen aantonen dat de bezittingen die buiten de gemeenschap van goederen zijn gevallen, van jouw alleen zijn. Het is daarom verstandig om van belangrijke bezittingen bijvoorbeeld de aankoopnota te bewaren.
 • Bij erfenissen of grote schenkingen is het verstandig het testament of de schenkingsakte te bewaren. Of andere documenten over de verdeling van de erfenis. Kan je niet aantonen dat de bezittingen van jouw zijn? Dan krijgt je ex-partner bij scheiding de helft van de bezittingen.

Huwelijkse voorwaarden of partnervoorwaarden.

Wil je niet in gemeenschap van goederen trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan? Dan kan je bij de notaris huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden afsluiten.

Wil je tijdens je huwelijk de gemeenschap van goederen omzetten in huwelijkse voorwaarden? Of je gemeenschap van goederen omzetten in partnervoorwaarden? De notaris kan je hier verder over informeren.

Je keuze staat los van de rechten en plichten binnen het huwelijk of het geregistreerd partnerschap.

Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk vanaf 1 januari 2018.

Ben je een geregistreerd partnerschap aangegaan voor 2018 en wordt dit na 1 januari 2018 in een huwelijk omgezet? Dan blijft de wetgeving van vóór 2018 gelden. De omzetting brengt geen wijziging in het huwelijksgoederenregime van jouw en je partner. Heb je bijvoorbeeld een geregistreerd partnerschap voor 2018 in algehele gemeenschap van goederen gesloten? Dan geldt dit ook tijdens het huwelijk.

Wil je andere voorwaarden, dan moeten jullie beide dit bij een notaris laten vastleggen.