Trouwen met een buitenlandse partner

― In dit artikel ―

Waar moet ik allemaal aan denken als ik in Nederland wil trouwen met mijn buitenlandse partner?

Als je wilt trouwen met iemand die geen Nederlandse nationaliteit heeft, zullen er voor de bruiloft een aantal zaken goed geregeld moeten worden. Hierbij kun je denken aan een geldige verblijfsvergunning. Ook wanneer jullie ervoor kiezen een geregistreerd partnerschap af te sluiten, zul je deze zaken moeten regelen.

Trouwen in Nederland.

Wanneer je wilt trouwen met iemand die geen Nederlandse identiteit heeft, heb je de volgende zaken nodig:

  • De Verklaring geen schijnhuwelijk – In deze verklaring staat dat jullie niet trouwen om een verblijfsvergunning te krijgen.
  • Een Verklaring omtrent het verblijfsrecht – Deze verklaring moet worden aangeleverd wanneer je buitenlandse partner in Nederland woont, maar van origine van buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte  komt.

Meer informatie hierover kun je krijgen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Verblijfsvergunning voor partner.

Je buitenlandse partner mag onder voorwaarden naar Nederland komen. Hij of zij heeft een verblijfsvergunning nodig waarin de verblijfplaats vermeld staat. De IND is verantwoordelijk voor de toekenning van verblijfsvergunningen voor je buitenlandse partner.

Ongehuwdverklaring.

Heb je in het buitenland gewoond? Dan kan de gemeente je vragen om een ongehuwdverklaring. Dit is een document waarin je aantoont dat je niet al in het buitenland bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap hebt. Zo’n verklaring vraag je op in je laatste woonplaats in het buitenland. Je moet de verklaring ook laten legaliseren zodat deze ook geldig is in Nederland.

Dubbele nationaliteit.

Heb jij of je partner naast de Nederlandse nationaliteit ook nog een andere nationaliteit (dubbele nationaliteit)? Dan moet je voldoen aan de eisen in het Nederlandse recht voor een huwelijk of geregistreerd partnerschap.

* deze tekst is tot stand gekomen met behulp van de Rijksoverheid.