Buitenlandse partner

Trouwen met een buitenlandse partner

Waar moet ik allemaal aan denken als ik in Nederland wil trouwen met mijn buitenlandse vriend?

Als je wilt trouwen met iemand die geen Nederlandse nationaliteit heeft dan moet je een aantal zaken van te voren natuurlijk goed regelen. Bijvoorbeeld een geldige verblijfsvergunning. Dit geldt ook wanneer je een geregistreerd partnerschap wilt sluiten.

Trouwen in Nederland.

Wanneer je wilt trouwen met iemand die geen Nederlander is, heb je het volgende nodig:

  • Een Verklaring geen schijnhuwelijk voor degene met een buitenlandse nationaliteit. Hierin staat dat je niet alleen maar wilt  trouwen om een verblijfsvergunning te krijgen.
  • Een Verklaring omtrent het verblijfsrecht wanneer jouw buitenlandse echtgenoot in Nederland woont en van buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte  komt.

Meer informatie kan je krijgen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Verblijfsvergunning voor partner.

Je buitenlandse partner mag onder voorwaarden naar Nederland komen. Hij of zij heeft bijvoorbeeld een verblijfsvergunning nodig. De IND is verantwoordelijk voor toekenning van verblijfsvergunningen voor buitenlandse partners.

Ongehuwdverklaring.

Heb je in het buitenland gewoond? Dan kan de gemeente je vragen om een ongehuwdverklaring. Dit is een document dat aantoont dat je niet al in het buitenland bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap heeft. Zo’n verklaring vraag je op in je laatste woonplaats in het buitenland. Je moet de verklaring ook laten legaliseren zodat deze ook geldig is in Nederland.

Dubbele nationaliteit.

Heb jij of je partner naast de Nederlandse nationaliteit ook nog een andere nationaliteit (dubbele nationaliteit)? Dan moet je voldoen aan de eisen in het Nederlandse recht voor een huwelijk of geregistreerd partnerschap.

* deze tekst is tot stand gekomen met behulp van de rijksoverheid.